Stora anläggningar

Miljövänlig värme för fastigheter, skolor, industrier, kyrkor, äldreboenden i befintliga pannrum men även som närvärmecentraler.

Vi erbjuder pellets eller fliseldade närvärmecentraler i storlekar upp till 700 kW som är perfekta för fastighetsvärme. De byggs efter varje kunds specifika önskemål. Vid önskemål om ett yttre som passar till en specifik omgivning så har vi många olika förslag, t.ex. stående eller liggande panel, klättervägg, klängväxter eller ljussatta träkonstruktioner. Vi förmedlar även arkitekthjälp.

I modulerna har vi pellets- och flispannor som har en god driftsäkerhet med slitagedelar till låga kostnader.

Modulerna har ett separat vattensystem vilket gör att vid konverteringar så kopplar man direkt mot gamla systemet. Modulerna klarar med sitt eget system också stora höjdskillnader.

Man med fördel koppla in en webbserver med en fast anslutning. Detta gör att man får en övergripande bild av konditionen på anläggningen, t.ex. när pellets börjar ta slut. Denna funktion gör att man kan koppla upp sig varifrån som helst i världen och se att allt är som det ska. Webbservern nyttjar TCP/IP-standard, enkelt att konvertera till andra underhållsorgan t.ex. i kommuner eller företag med flera fastigheter.

I modulerna finns ett mellanförråd som matas från den externa silon, det gör att driftstörningar minimeras. Styrskåpet är förberett med nivågivare till silo och motorstyrning för pelletsskruv. Vid pannbyte i befintliga pannrum kan vi erbjuda pellets, flis och oljepannor. Större solanläggningar är en annan av våra kompetensområden.

Stora anläggningar

Miljövänlig värme för fastigheter, skolor, industrier, kyrkor, äldreboenden i befintliga pannrum men även som närvärmecentraler.

Vi erbjuder pellets eller fliseldade närvärmecentraler i storlekar upp till 700 kW som är perfekta för fastighetsvärme. De byggs efter varje kunds specifika önskemål. Vid önskemål om ett yttre som passar till en specifik omgivning så har vi många olika förslag, t.ex. stående eller liggande panel, klättervägg, klängväxter eller ljussatta träkonstruktioner. Vi förmedlar även arkitekthjälp.

I modulerna har vi pellets- och flispannor som har en god driftsäkerhet med slitagedelar till låga kostnader.

Modulerna har ett separat vattensystem vilket gör att vid konverteringar så kopplar man direkt mot gamla systemet. Modulerna klarar med sitt eget system också stora höjdskillnader.

Man med fördel koppla in en webbserver med en fast anslutning. Detta gör att man får en övergripande bild av konditionen på anläggningen, t.ex. när pellets börjar ta slut. Denna funktion gör att man kan koppla upp sig varifrån som helst i världen och se att allt är som det ska. Webbservern nyttjar TCP/IP-standard, enkelt att konvertera till andra underhållsorgan t.ex. i kommuner eller företag med flera fastigheter.

I modulerna finns ett mellanförråd som matas från den externa silon, det gör att driftstörningar minimeras. Styrskåpet är förberett med nivågivare till silo och motorstyrning för pelletsskruv. Vid pannbyte i befintliga pannrum kan vi erbjuda pellets, flis och oljepannor. Större solanläggningar är en annan av våra kompetensområden.