Kombipanna, kombipannor

Kombipanna– för dig som inte kompromissar med ditt eldande! Med kombinationspannan eldar du ved, pellets eller andra bränslen med bibehållen hög verkningsgrad.

Kombinationspannor är konstruerade för att kunna elda flera olika bränslen med hög effektivitet. Men en kombinationspanna värmer du upp huset med det som passar dig: ved, pellets eller något annat bränsle som olja, bioolja eller el. Eftersom kombinationspannan har separata konvektionsdelar behåller pannan sin höga verkningsgrad även när du byter bränsle.

Kombipanna– för dig som inte kompromissar med ditt eldande! Med kombinationspannan eldar du ved, pellets eller andra bränslen med bibehållen hög verkningsgrad.

Kombinationspannor är konstruerade för att kunna elda flera olika bränslen med hög effektivitet. Men en kombinationspanna värmer du upp huset med det som passar dig: ved, pellets eller något annat bränsle som olja, bioolja eller el. Eftersom kombinationspannan har separata konvektionsdelar behåller pannan sin höga verkningsgrad även när du byter bränsle.