Termostater

Termostater för styrning av pumpar, fläktar, ventiler, oljepannor med mera. Termostaterna är växlande, vilket betyder att de kan kopplas för att bryta eller sluta över eller under inställd temperatur. Differensen mellan till- och frånslag är cirka 5 grader.

Termostater för styrning av pumpar, fläktar, ventiler, oljepannor med mera. Termostaterna är växlande, vilket betyder att de kan kopplas för att bryta eller sluta över eller under inställd temperatur. Differensen mellan till- och frånslag är cirka 5 grader.