Vedpanna

Vedeldning i Baxis vedpannor – för dig som vill ha miljövänlig, kostnadseffektiv och trygg värme! Baxi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020

Ny vedpanna - värt sitt pris

Vedeldning i vedpanna är ett av de billigaste och mest miljövänliga sätten som finns att värma upp ett hus. En normalvilla klarar sitt årsvärmebehov med 20 kubikmeter ved. Med ett pris på 350–450 kronor per kubik ger det en totalkostnad på mellan 7000 och 9000 kronor, vilket tål en jämförelse med olja och el som kostar många tusenlappar mer. Ännu billigare blir vedeldningen förstås om du har tillgång till egen ved.

Miljövänligt och effektivt

Vedeldning i vedpanna har traditionellt varit ett arbetskrävande och inte särskilt miljövänligt sätt att få värme. Så ser det inte ut i dag. Alla våra vedpannor är högeffektiva och godkända enl det nya hårda EkoDesign kravet. Vedpannorna är också trygga att hantera med god isolering och funktioner som överhettningsskydd och drifttermostat med automatisk avstängning. Dessutom är vedpannorna utformade för att erbjuda hög flexibilitet och driftsäkerhet, och med rätt tillbehör sköter vedpannan sig själv under långa perioder och du blir friare i ditt eldande.

Stora och små vedpannor

Vad ska du då tänka på när du ska köpa ny vedpanna? Vilken som är bästa vedpannan för just dig beror på flera faktorer, bland annat hur stor effekt som behövs för att klara värmebehovet. Pannorna skiljer sig också åt när det gäller egen arbetsinsats, bränsle och totalkostnad inklusive installation. Oavsett vilka behov du har kan vi alltid hitta en lösning som ger dig miljövänlig, kostnadseffektiv och trygg värme.

Vedeldning i Baxis vedpannor – för dig som vill ha miljövänlig, kostnadseffektiv och trygg värme! Baxi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020

Ny vedpanna - värt sitt pris

Vedeldning i vedpanna är ett av de billigaste och mest miljövänliga sätten som finns att värma upp ett hus. En normalvilla klarar sitt årsvärmebehov med 20 kubikmeter ved. Med ett pris på 350–450 kronor per kubik ger det en totalkostnad på mellan 7000 och 9000 kronor, vilket tål en jämförelse med olja och el som kostar många tusenlappar mer. Ännu billigare blir vedeldningen förstås om du har tillgång till egen ved.

Miljövänligt och effektivt

Vedeldning i vedpanna har traditionellt varit ett arbetskrävande och inte särskilt miljövänligt sätt att få värme. Så ser det inte ut i dag. Alla våra vedpannor är högeffektiva och godkända enl det nya hårda EkoDesign kravet. Vedpannorna är också trygga att hantera med god isolering och funktioner som överhettningsskydd och drifttermostat med automatisk avstängning. Dessutom är vedpannorna utformade för att erbjuda hög flexibilitet och driftsäkerhet, och med rätt tillbehör sköter vedpannan sig själv under långa perioder och du blir friare i ditt eldande.

Stora och små vedpannor

Vad ska du då tänka på när du ska köpa ny vedpanna? Vilken som är bästa vedpannan för just dig beror på flera faktorer, bland annat hur stor effekt som behövs för att klara värmebehovet. Pannorna skiljer sig också åt när det gäller egen arbetsinsats, bränsle och totalkostnad inklusive installation. Oavsett vilka behov du har kan vi alltid hitta en lösning som ger dig miljövänlig, kostnadseffektiv och trygg värme.