Produkter

Vi på Baxi erbjuder många olika produkter för uppvärmning av villa eller hus. Alla våra produkter hör till det absoluta toppskiktet på marknaden vad gäller kvalitet, effektivitet och miljövänlighet.

Pålitliga pannor

Vi har pannor som klarar alltifrån ved och pellets till flis, olja och bioolja. De pannor som har minst miljöpåverkan och är mest kostnadseffektiva är våra vedpannor, Excellent & Bonus Light. Alla våra vedpannor har hög verkningsgrad (upp till 93,8 %) och är godkända enligt dom nu kraven, ekodesign & klass 5. Både modellerna är enkla att hantera och har lång livslängd. Pelletsbrännare kan installeras i befintliga pannor eller tillsammans med en ny modern panna. I båda fallen kommer värmen bli betydligt billigare och miljövänligare än med en gammal oljebrännare.

Tankar till panna

Pannorna kopplas till ackumulatortankar där värmen från eldningen förs över och lagras i vatten. Det varma vattnet täcker sedan husets värmebehov i form av tappvarmvatten för till exempel dusch och diskning, till radiatorer eller vattenburen golvvärme. Med en väldimensionerad ackumulatortank behöver man ha det varmt hemma och gott om varmvatten för hela dygnet med ett minimalt antal brasor. Vi erbjuder flera både isolerade och oisolerade ackumulatortankar samt expansionskärl.

Miljövänligt med solvärme

Solvärme producerar värme utan någon som helst påverkan på miljön, och den är därför det absolut mest miljövänliga alternativet för värme och varmvatten. Efter att investeringen är gjord är det också det löpande mest kostnadseffektiva alternativet med svårslagna 0 kronor per kilowattimme! De kan också kombineras med en värmepanna för att ge billig, miljövänlig och driftsäker värme hela året. Vi säljer plana solfångare och vakuumsolfångare som båda har en hög effektivitet.

Produkter

Vi på Baxi erbjuder många olika produkter för uppvärmning av villa eller hus. Alla våra produkter hör till det absoluta toppskiktet på marknaden vad gäller kvalitet, effektivitet och miljövänlighet.

Pålitliga pannor

Vi har pannor som klarar alltifrån ved och pellets till flis, olja och bioolja. De pannor som har minst miljöpåverkan och är mest kostnadseffektiva är våra vedpannor, Excellent & Bonus Light. Alla våra vedpannor har hög verkningsgrad (upp till 93,8 %) och är godkända enligt dom nu kraven, ekodesign & klass 5. Både modellerna är enkla att hantera och har lång livslängd. Pelletsbrännare kan installeras i befintliga pannor eller tillsammans med en ny modern panna. I båda fallen kommer värmen bli betydligt billigare och miljövänligare än med en gammal oljebrännare.

Tankar till panna

Pannorna kopplas till ackumulatortankar där värmen från eldningen förs över och lagras i vatten. Det varma vattnet täcker sedan husets värmebehov i form av tappvarmvatten för till exempel dusch och diskning, till radiatorer eller vattenburen golvvärme. Med en väldimensionerad ackumulatortank behöver man ha det varmt hemma och gott om varmvatten för hela dygnet med ett minimalt antal brasor. Vi erbjuder flera både isolerade och oisolerade ackumulatortankar samt expansionskärl.

Miljövänligt med solvärme

Solvärme producerar värme utan någon som helst påverkan på miljön, och den är därför det absolut mest miljövänliga alternativet för värme och varmvatten. Efter att investeringen är gjord är det också det löpande mest kostnadseffektiva alternativet med svårslagna 0 kronor per kilowattimme! De kan också kombineras med en värmepanna för att ge billig, miljövänlig och driftsäker värme hela året. Vi säljer plana solfångare och vakuumsolfångare som båda har en hög effektivitet.