Principskisser

2 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter

En Solo Innova eller Baxi Bonus med två tankar.

Ladda ner som PDF

2:1 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter (slutet expansionskärl)

2:2 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter ("kall" expansion)

2:3 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter (prioritering värme)

2:11 - Solo Innova med 2st Baxi Blå 750 liter - kulvertlösning

2:17 - Solo Innova med 2st Baxi Blå 750 liter + värmepump (fast kondensering)

2:18 - Solo Innova/Bonus 2st Baxi Blå + Luft/vattenvärmepump

3 - Solo Innova/Bonus med 3st Baxi Blå 750 liter

4 - Solo Innova/Bonus med 4st Baxi Blå 750 liter

5 - Solo Innova/Bonus med 5st Baxi Blå 750 liter

12 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare

12:1 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (slutet expansionskärl)

12:2 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare ("kall" expansion)

12:3 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (prioritering värme)

12:4 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (bivalent shunt alt. 1)

12:5 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (bivalent shunt alt. 2)

12:6 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (energimätning)

12:7 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (solväxlare)

12:8 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (nödkylning sol)

12:9 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (dubbla blandningsventiler)

12:10 - Solo Innova/Bonus med 2st Baxi Blå 750 liter + solfångare (vakuumsolfångare)

13 - Solo Innova/Bonus med 3st Baxi Blå 750 liter + solfångare

14 - Solo Innova/Bonus med 4st Baxi Blå 750 liter + solfångare

15 - Solo Innova/Bonus med 5st Baxi Blå 750 liter + solfångare

22 - Solo Innova/Bonus med 2st Buffert 750 liter

23 - Solo Innova/Bonus med 3st Buffert 750 liter

24 - Solo Innova/Bonus med 4st Buffert 750 liter

25 - Solo Innova/Bonus med 5st Buffert 750 liter

32 - Solo Innova/Bonus med 2st Buffert 750 liter + solfångare

33 - Solo Innova/Bonus med 3st Buffert 750 liter + solfångare

34 - Solo Innova/Bonus med 4st Buffert 750 liter + solfångare

35 - Solo Innova/Bonus med 5st Buffert 750 liter + solfångare

50 - TPK VV

51 - TPK med 1st Baxi Blå

51:13 - TPK med 1st Baxi Blå + sol

51:17 - TPK med 1st Baxi Blå + värmepump (fast kondensering)

51:18 - TPK 1st Baxi Blå 500 Värmepump (fast kondensering) + varmvattenberedare

50:20 - TPK Värmepump (flytande kondensering) + varmvattenberedare

61 - Twist 80/20 med 1st Tekniktank + solfångare

61:19 - Twist 80/20 med 1st Tekniktank + solfångare + värmepump (flytande kondensering)

72:1 HS Perifal vedpanna - 2 x 750 Buffert Varmvattenberedning med 2 kopparspiraler HS+ Värmepump med hydrobox

HS Perifal vedpanna - 2 x 750 Buffert Varmvattenberedare 120 liter HS+ Värmepump med hydrobox och utjämningstank

73:1 Kulvertsystem Art: nr 647130

Systemlösning för kulvert där man slipper kabel mellan tankar

Ladda ner som PDF