Verkningsgrad - vad betyder det?

Verkningsgraden visar hur effektiv en maskin eller liknande är. För pannor visar verkningsgraden hur effektivt pannan förbränner bränslet och därmed tar tillvara energiinnehållet i bränslet och omvandlar det till värme som kan utnyttjas av husets värmesystem. Detta mått kallas pannverkningsgraden. Det som inte kommer värmesystemet till del är förluster i form av den värme som går ut i skorstenen, så kallade rökgasförluster, oförbränt bränsle samt isolerings- och strålningsförluster. Begreppet system- eller totalverkningsgrad tar även hänsyn till förlusterna i ackumulatortankar, anslutningar och liknande.

Svårare än så behöver det egentligen inte vara, men allt måste naturligtvis krånglas till. Det finns idag ett antal definitioner på verkningsgrad för pannor av olika anledningar. En anledning är att tillverkare av pannor naturligtvis vill att deras produkt skall vara den bästa eller åtminstone framstå som bästa valet och därför vill skryta med så hög verkningsgrad som möjligt. Av denna anledning använder vissa tillverkare egna definitioner på verkningsgrad, med något slagkraftigt namn, för att kunna visa på en hög verkningsgrad i sin marknadsföring.

Vid beräkningarna så är det brukligt att använda bränslets undre värmevärde, det så kallade effektiva värmevärdet. I det undre värmevärdet ingår inte det värme som man får ut om vattenångan i rökgasen kondenseras. Vid kondenserande drift kan verkningsgraden överstiga 100 %.

Nedan en lista över de verkningsgradsbegrepp som vi kommit i kontakt med och som vi anser relevanta. Vi vill poängtera att vi anser att pannverkningsgrad fortfarande är den mest relevanta verkningsgraden när pannor skall jämföras. 

Pannverkningsgrad = nyttig energi x 100/tillförd energi

Förbränningsverkningsgrad = tillförd energi - rökgasförluster x 100/tillförd energi

Systemverkningsgrad / Totalverkningsgrad = i byggnaden nyttogjord energi x 100 /tillförd energi

Årsmedelsverkningsgrad = Genomsnittet av systemverkningsgrad över ett helt år

Var denna information hjälpsam?

26 st
102 st

Du kanske även är intresserad av

2019-03-05

Undvik Dymmeln i veden!

Framtidssäkra din husvärme med en ny vedpanna eller värmepump!

2018-12-05

Vedpannan- klarar även tuffa vintrar

Nu när vintern är i antågande är allt som vanligt. Värmepumpar som tappar effekt med elpatroner som slår till och ökar elförbrukningen. Elpriset går upp och uppvärmningen blir dyrare än nödvändigt.

2018-11-07

Prisvärd uppvärmning och kyla för det stora eller lilla huset!

Luftvärmepumparna MSA innehåller gasen R32 som är mer miljövänlig än andra köldmedier. MSA fungerar både som en sparbössa och ett rejält värmetillskott i ditt hus. Den kan även användas för kyla och finns i 4 storlekar: • 3,5 kW • 5 kW • 7 kw • 9,5 kW

2018-06-04

Sommar!!!

Men lugn det kommer en vinter! Så planera redan nu!

2018-04-23

HS Plus

Välkommen till vår värld av luft/vattenvärmepumpar med nya HS Plus 9-140 kW