Ved - hantering av ved

För att få ut maximalt ur sin panna krävs att man har torr ved och använder den på bästa sätt.

Veden bör helst ligga och torka minst ett år. Har man inte utrymme för detta så är det viktigt att man kapat, kluvit och staplat veden på rätt sätt före påsk så att veden har hela våren och sommaren på sig att bli torr. 

När träden fälls så har de en fukthalt på cirka 50%. För att man ska slippa onödigt "bortkokande av vatten" bör veden ha en fukthalt som är under 20% vid användandet. För att uppnå detta på så kort tid som möjligt gör enligt följande:

  1. Kapa stockarna i lämplig längd, ½ meter eller 1/3 meter beroende på vedmagasinets längd. Försök att kapa dem så att alla delar är av samma längd, vilket gör att förbränningen blir jämnare och inte påverkas av ojämn luftgenomströmning i vedmagasinet.

  2. Klyv alltid de kapade bitarna, så att inget vedträ är större än cirka 10 cm i diameter. Detta påskyndar torkningen av veden då avdunstningen genom barken är mycket sämre än från rent trä.

  3. Dags att stacka en prydlig vedhög! Nertill används någon typ av skydd mot marken, till exempel lastpallar. Stapla sedan veden så att vartannat lager läggs på tvärs för att förbättra luftgenomströmningen. Lämna vedstapeln under våren och sommaren för torkning av sol och vind, med endast ett regnskydd upptill. Används en presenning så ska den endast täcka överdelen och inte sidorna, då detta hindrar luftgenomströmningen.

  4. I september lagras så mycket ved som möjligt under tak och resten täcks med presenning. Täck endast överdelen så att luftgenomströmningen inte helt avstannar. 

  5. Bästa eldningsresultatet fås om jämnstora vedträn används och dessa staplas noggrant i vedmagasinet.

Var denna information hjälpsam?

10 st
0 st

Du kanske även är intresserad av

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.

2019-03-05

Undvik Dymmeln i veden!

Framtidssäkra din husvärme med en ny vedpanna eller värmepump!

2018-12-05

Vedpannan- klarar även tuffa vintrar

Nu när vintern är i antågande är allt som vanligt. Värmepumpar som tappar effekt med elpatroner som slår till och ökar elförbrukningen. Elpriset går upp och uppvärmningen blir dyrare än nödvändigt.

2018-11-07

Prisvärd uppvärmning och kyla för det stora eller lilla huset!

Luftvärmepumparna MSA innehåller gasen R32 som är mer miljövänlig än andra köldmedier. MSA fungerar både som en sparbössa och ett rejält värmetillskott i ditt hus. Den kan även användas för kyla och finns i 4 storlekar: • 3,5 kW • 5 kW • 7 kw • 9,5 kW

2018-06-04

Sommar!!!

Men lugn det kommer en vinter! Så planera redan nu!