Vad är shuntautomatik?

Shuntautomatik anpassar värmesystemet så hemmet automatiskt håller en behaglig temperatur.

För att uppnå högsta möjliga komfort bör en shuntautomatik installeras. Med hjälp av en motor på shuntventilen så ser den till att värmesystemet matas med rätt temperatur för att bibehålla den önskade innetemperaturen. Givaren placeras så att den mäter husets snittemperatur dvs den skall inte placeras i köket eller i närheten av värmekällor. Inomhusgivare är att föredra då den mäter temperaturen där vi vistas och dessutom tar hänsyn till variationer i temperatur t.ex. vid solinstrålning eller när man har folk hemma på middag o.dyl. 

Var denna information hjälpsam?

16 st
2 st

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.

2019-03-05

Undvik Dymmeln i veden!

Framtidssäkra din husvärme med en ny vedpanna eller värmepump!

2018-12-05

Vedpannan- klarar även tuffa vintrar

Nu när vintern är i antågande är allt som vanligt. Värmepumpar som tappar effekt med elpatroner som slår till och ökar elförbrukningen. Elpriset går upp och uppvärmningen blir dyrare än nödvändigt.

2018-11-07

Prisvärd uppvärmning och kyla för det stora eller lilla huset!

Luftvärmepumparna MSA innehåller gasen R32 som är mer miljövänlig än andra köldmedier. MSA fungerar både som en sparbössa och ett rejält värmetillskott i ditt hus. Den kan även användas för kyla och finns i 4 storlekar: • 3,5 kW • 5 kW • 7 kw • 9,5 kW

2018-06-04

Sommar!!!

Men lugn det kommer en vinter! Så planera redan nu!