Vad är shuntautomatik?

Shuntautomatik anpassar värmesystemet så hemmet automatiskt håller en behaglig temperatur.

För att uppnå högsta möjliga komfort bör en shuntautomatik installeras. Med hjälp av en motor på shuntventilen så ser den till att värmesystemet matas med rätt temperatur för att bibehålla den önskade innetemperaturen. Givaren placeras så att den mäter husets snittemperatur dvs den skall inte placeras i köket eller i närheten av värmekällor. Inomhusgivare är att föredra då den mäter temperaturen där vi vistas och dessutom tar hänsyn till variationer i temperatur t.ex. vid solinstrålning eller när man har folk hemma på middag o.dyl. 

Var denna information hjälpsam?

16 st
3 st

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2020-01-27

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.