Laddningspaket till panna

Laddningspaketet gör så att pannan snabbt kommer upp i en hög och jämn arbetstemperatur.

När pannan tänds så startar pumpen på laddningspaketet och pannvattnet cirkulerar genom laddningspaketet tillbaka till pannan. Detta fortgår tills vattnet uppnått den temperatur som laddningspaketets termiska ventil börjar öppna vid, vanligen 80 °C. I detta läge öppnas den termiska ventilen en aning och blandar med kallt vatten från botten på tanken/tankarna. Den mängden vatten som tas från botten på tanken/tankarna ersätts med hett vatten i tanken/tankarnas topp. På detta sättet fås en mycket markant skiktning mellan varmt och kallt vatten i tanken/tankarna.

En förutsättning för att funktionen för självcirkulation skall fungera är att stigarledningen till tanken är dragen i taket och att returledningen är dragen vid golvet, se våra systembeskrivningar. Självcirkulationen startar när veden i pannan brunnit ut och laddningspumpen stannat. I takt med att kallt returvatten från radiatorerna strömmar in i botten på tanken/tankarna kommer även botten på pannan att matas med kallt vatten. I och med detta utnyttjas restvärmen i pannan och även pannan fungerar därmed som en ackumulatortank. 

Om det är trögt att ladda tanken/tankarna eller dessa inte går upp i temperatur så är det troligen luft i systemet som måste bort. Eventuellt kan en del diskmedel tillsättas till pannvattnet. Genom sin ytspänningssänkande inverkan underlättar den för luften att transporteras till avluftarna.

Se mer information om våra laddningspaket.

Var denna information hjälpsam?

6 st
4 st

Du kanske även är intresserad av

2019-03-05

Undvik Dymmeln i veden!

Framtidssäkra din husvärme med en ny vedpanna eller värmepump!

2018-12-05

Vedpannan- klarar även tuffa vintrar

Nu när vintern är i antågande är allt som vanligt. Värmepumpar som tappar effekt med elpatroner som slår till och ökar elförbrukningen. Elpriset går upp och uppvärmningen blir dyrare än nödvändigt.

2018-11-07

Prisvärd uppvärmning och kyla för det stora eller lilla huset!

Luftvärmepumparna MSA innehåller gasen R32 som är mer miljövänlig än andra köldmedier. MSA fungerar både som en sparbössa och ett rejält värmetillskott i ditt hus. Den kan även användas för kyla och finns i 4 storlekar: • 3,5 kW • 5 kW • 7 kw • 9,5 kW

2018-06-04

Sommar!!!

Men lugn det kommer en vinter! Så planera redan nu!

2018-04-23

HS Plus

Välkommen till vår värld av luft/vattenvärmepumpar med nya HS Plus 9-140 kW