Laddningspaket till panna

Laddningspaketet gör så att pannan snabbt kommer upp i en hög och jämn arbetstemperatur.

När pannan tänds så startar pumpen på laddningspaketet och pannvattnet cirkulerar genom laddningspaketet tillbaka till pannan. Detta fortgår tills vattnet uppnått den temperatur som laddningspaketets termiska ventil börjar öppna vid, vanligen 80 °C. I detta läge öppnas den termiska ventilen en aning och blandar med kallt vatten från botten på tanken/tankarna. Den mängden vatten som tas från botten på tanken/tankarna ersätts med hett vatten i tanken/tankarnas topp. På detta sättet fås en mycket markant skiktning mellan varmt och kallt vatten i tanken/tankarna.

En förutsättning för att funktionen för självcirkulation skall fungera är att stigarledningen till tanken är dragen i taket och att returledningen är dragen vid golvet, se våra systembeskrivningar. Självcirkulationen startar när veden i pannan brunnit ut och laddningspumpen stannat. I takt med att kallt returvatten från radiatorerna strömmar in i botten på tanken/tankarna kommer även botten på pannan att matas med kallt vatten. I och med detta utnyttjas restvärmen i pannan och även pannan fungerar därmed som en ackumulatortank. 

Om det är trögt att ladda tanken/tankarna eller dessa inte går upp i temperatur så är det troligen luft i systemet som måste bort. Eventuellt kan en del diskmedel tillsättas till pannvattnet. Genom sin ytspänningssänkande inverkan underlättar den för luften att transporteras till avluftarna.

 

Var denna information hjälpsam?

7 st
6 st

Du kanske även är intresserad av

2021-04-14

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.