Ekodesign

Från och med 1 april 2017 ska pannor för fasta bränslen, som pellets, briketter och ved, ha energimärkning. Kravet på energimärkning gäller för nya produkter som sätts in på marknaden i ett EU-land. Genom märkningen och produktinformationen kan villaägaren välja en effektiv panna med lägre ved- eller pelletsförbrukning. Det nya lagkravet innebär att alla pannor som använder fasta bränslen, som till exempel ved, pellets och briketter, ska energimärkas. Kravet gäller pannor som ger en värmeeffekt upp till och med 70 kW, vilket främst omfattar villapannor. Energimärkningen synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Märkningen är gemensam för alla EU-länder och många andra uppvärmningsprodukter som elpannor och värmepumpar har haft krav på energimärkning sedan 2015. Tillverkaren eller importören och återförsäljare ska uppfylla kraven Det är den som tillverkar eller importerar pannan som ska ta fram och tillhandahålla energimärkningsetiketten Återförsäljare ska se till att pannan märks med etiketten när den visas upp vid försäljning, till exempel i webbutiker eller i bygghandeln. Uppgifter ska ange pannans energiprestanda Många pannor kommer att få samma energiklass. I den obligatoriska produktinformationen ska det därför finnas uppgifter om bland annat säsongsmedelverkningsgraden. Den anger pannans energieffektivitet och gör att det går att jämföra pannor med samma energiklass för att hitta den panna som har bäst prestanda.

Läs mer på energimyndighetens hemsida.

www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/nya-krav-pa-energimarkning-av-fastbranslepannor/

Var denna information hjälpsam?

0 st
0 st

2021-04-14

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.