Att välja vedpanna

Att elda med ved anses ibland som en heltidshobby, men med en väl fungerande anläggning, bra utrustning för att kapa och klyva veden och för eventuell hantering, samt väl torkad ved, så minimeras arbetsbördan och tidsåtgången. Den besparing av värmekostnaden som man på detta sättet får, ger en mycket hög timlön på det egna arbetet. Detta även om man inte har egen ved utan köper stockar, som man kapar och klyver själv.

Some descriptionEn vedpanna ska alltid eldas mot en ackumulatortank för att utnyttja den maximala verkningsgraden hos pannan och därmed minimera det egna arbetet, vedförbrukningen och spara miljön. En pannas verkningsgrad varierar med effektuttaget och maximal verkningsgrad fås vid pannans märkeffekt (nominella effekt). För att få ut maximalt av sin anläggning så krävs dessutom ett laddningspaket och en shuntautomatik.

Val av panna

I vårt sortiment har vi flera vedpannor med effektiv sugande fläkt:

  • Solo Innova, med 30 eller 50 kW effekt, som är vår trotjänare med extremt bra hållbarhet och verkningsgrad.
  • Bonus Light på 20 kW som är en enklare och billigare variant men med samma höga verkningsgrad.

Nedanstående tabell visa på ett ungefär vilken panna som man bör välja utgående från hur stort hus som ska värmas upp. Siffrorna baserar sig på ett normalisolerat hus. Har ni frågor och funderingar kring valet av panna så tveka inte att kontakta oss på telefon eller via e-post.

Uppvärmd yta i m2
  < 180 m2 180 - 250 m2 250 - 400 m2
Bonus Light Light 20 kW    
Solo Innova SI 30 SI 30 SI 50

 


Val av ackumulatortank

Vid dimensionering av ackumulatortanken så finns det två grundläggande saker att tänka på:

       
  1. Ackumulatortanken ska vara dimensionerad så att det bara krävs ett eldningstillfälle per dygn förutom vid de kallaste 3-5 veckorna per år. Detta uppnås om man väljer minst 10 – 12 liter vatten per uppvärmd m2 - 10 liter för ett normalisolerat hus och 12 liter för ett dåligt isolerat hus. Dessutom bör man aldrig välja mindre än 1 500 liter. Exempel: ett välisolerat hus med 180 m² uppvärmd yta bör enligt ovan ha minst 1 800 liter ackumulatorvolym.
       
  2.    
  3. Man bör välja ackumulatorvolym så att man kan ta emot energin från minst ett fullt vedinlägg i pannan. Detta gör att pannan alltid brinner optimalt och därmed ger lägsta utsläpp till miljön. Det blir därmed inget kvar i vedmagasinet som ligger och pyr vid eldningscykelns slut, vilket både ger upphov till onödiga utsläpp och dessutom skapar mer arbete vid rengöringen av pannan. En vanlig tumregel är att ackumulatorvolymen ska vara 14 – 18 gånger större än vedmagasinet. Exempel: vedmagasinet i Solo Innova 30 är på 135 liter, vilket ger att ackumulatorvolymen bör vara på 1 890 – 2 430 liter. Om man trots detta tillfälligt eller av någon orsak väljer en mindre ackumulatortank så får man ta hänsyn till detta vid eldningen genom att inte lägga fullt i vedmagasinet.

Beräkning

Använd vårt enkla beräkningsverktyg för att se hur mycket du sparar på att byta till en vedpanna. Du får också tips på vilken panna som passar dig och vilka ackumulatortankar du ska välja.

 

Var denna information hjälpsam?

38 st
14 st

Du kanske även är intresserad av

2021-04-14

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.