Att välja pelletspanna

För er som vill elda med något eller några av ovanstående bränslen så finns idag två alternativ: en brännare för respektive bränsle som kopplas till befintlig panna eller en komplett panna avsedd för dessa bränslen. Att tänka på är att uraskning och sotning av utrustningen måste ske oftare vid eldning med flis och spannmål än vid eldning med pellets. Vid spannmål kan det bli nödvändigt att aska ur mm varje dag.

Brännare

Brännaren kopplas till befintlig panna via en av luckorna eller genom att ett speciellt uttag tas upp på sidan. Brännaren matas sedan från ett stort eller litet förråd. Fördelen här är att man till en relativt låg kostnad kan köpa en brännare. Nackdelarna är att brännarna är känsliga för kvalitén på bränslet, oftast inte kan eldas med flera av ovanstående bränslen, kräver mer skötsel och underhåll än en komplett panna samt att verkningsgraden ofta blir lägre. Verkningsgraden beror på brännaren, pannan och hur de fungerar ihop. För att jämföra med en ny panna så måste också livslängden på brännaren och den gamla pannan tas med i beräkningen. I värsta fall kan man behöva köpa två brännare och dessutom en ny panna att koppla dessa till för att få samma total livslängd som en komplett panna.

Komplett panna

Vår Multi Heat fungerar så att ett magasin och en förbränningsdel är ihopbyggda, med en säkerhetszon emellan. Genom att det är en komplett enhet är delarna optimerade att fungera tillsammans. Detta ger en stor okänslighet för variationer i bränsle, enkel skötsel och handhavande samt en mycket hög verkningsgrad. Multi Heat 2,5 och 4,0 kan dessutom eldas med alla av ovanstående bränslen. Nackdelen är en något högre investeringskostnad, som man på relativt kort sikt får igen genom en bättre bränsleekonomi, då verkningsgraden är 10-40 procentenheter högre jämfört med en brännare och panna. På sommaren rekommenderas att man stänger av pannan pga det låga effektbehovet och istället använder elpatroner i pannan (bara på Multi Heat 1,5 och 2,5) eventuellt kompletterat med en elvarmvattenberedare eller bara använda den sistnämnda.

För pelletsbrännare och pelletspannor så bör en P-märkt utrustning väljas vilket innebär att den testats och godkänts av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Var denna information hjälpsam?

10 st
5 st

Du kanske även är intresserad av

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2020-01-27

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.