Att välja kombipanna

Skillnaden mellan en dubbelpanna och en kombipanna är att den förstnämnda har separata eldstäder och konvektionstuber (värmeavgivande ytor) för ved och olja. Både verkningsgraden och komforten blir därmed högre.

Vår Duo Plus Compact är en äkta dubbelpanna i vilken byte från ved till olja eller från olja till ved är mycket enkel och i många fall automatisk. Pannan kan också beställas med 9 kW el.( Har utgått ur sortimentet) 

Våra vedpannor Solo Innova och Bonus 30 blir med en olje/pelletsbrännarlucka en väl fungerande kombipanna, med en verkningsgrad på över 80 % för pellets/olja med en modern brännare.

Även en dubbel- eller kombipanna skall alltid eldas mot en ackumulatortank för att utnyttja den maximala verkningsgraden hos pannan och därmed minimera det egna arbetet, vedförbrukningen och spara miljön. En pannas verkningsgrad varierar med effektuttaget och max verkningsgrad fås vid pannans märk effekt (nominell effekt).

Skorstenen bör alltid kontrolleras i samband med pannbyte och detta görs av din sotare. Är skorstenen otät så måste den renoveras genom att den putsas invändigt med bruk eller att en insatsslang sätts i. Oavsett metod så kostar en renovering ca. 1000:- per meter skorsten.

Var denna information hjälpsam?

6 st
3 st

Du kanske även är intresserad av

2020-05-28

Ecodesignkraven

Ecodesigngodkända fastbräslepannor.

2020-04-28

Prisvärd uppvärmning och kyla.

För det stora eller lilla huset.

2020-01-27

Vårt breda sortiment av vedpannor.

Vi har nu 7 modeller som klarar Ecodesignkravet som trädde i kraft 1/1 2020.

2019-11-14

Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.