Alternativa system

Vi förklarar fördelar och nackdelar med andra uppvärmningsmetoder än ved, såsom el, sol, gas, fjärrvärme, kamin och värmepump.

Gaspanna
Naturgas är ett mycket effektivt bränsle för uppvärmning m.m. I Sverige finns distributionsnät längst västkusten och i Skåne. Idag byggs detta nät ut, om än i en relativt långsam takt. Större satsningar diskuteras, men inget är klart i dagsläget. Hos våra systerföretag inom Baxigruppen finns lång erfarenhet av gaspannor och ett beprövat sortiment med hög kvalitet. Via dem kan vi erbjuda en av marknadens mest prisvärda vägghängda gaspannor. Om du är intresserad av gaspannor, kontakta oss för mer information!

El
Att använda el för att värma ett hus till 20 grader är smidigt och kräver ingen arbetsinsats, men är det ett effektivt sätt att använda el på? De som fortfarande föredrar detta kan välja direktverkande el, d.v.s. elradiatorer eller en elpanna kombinerat med ett vattenburet värmesystem. 

Knappast någon väljer idag direktverkande el, då detta har en osäker framtid och inte ger någon möjlighet, åtminstone inte på ett ekonomiskt rimligt sätt, att vid behov byta till något annat uppvärmningssystem, förutom kaminer. 

Om man väljer en elpanna med vattenburet värmesystem så har man större flexibilitet. Fortfarande har man dock problemet att det oftast inte finns något utrymme som rymmer en normal panna och det finns inte heller någon skorsten.

Fjärrvärme
Fjärrvärme är hetvatten distribuerad i rör från en stor panna. Varje hus förses sedan med en enhet som via värmeväxlare värmer vatten för uppvärmning och tappvatten. Systemet är relativt enkelt och välbeprövat med mycket små eller inga krav på arbetsinsats från förbrukaren. Nackdelen är att man sitter helt i händerna på värmebolaget och deras taxa, då man vanligen inte har någon alternativ uppvärmningskälla. De långa rörsystemen har en hel del förluster vilket sänker verkningsgraden på systemet och ökar dess miljöbelastning.

Om man ersätter en värmepanna med fjärrvärme så bör man kontrollera ventilationen. Den uppvärmda skorstenen är nämligen navet i husets befintliga ventilation. När denna inte längre värms upp så måste ventilationen eventuellt ombesörjas via fläktar mm. 

Värmepump
Det finns idag det flera typer av värmepumpar, bland annat frånlufts-, mark-, sjö- och bergvärmepumpar. Den förstnämnda kan vara ett bra komplement till exempelvis direktverkande el. De sistnämnda är tänkta att kunna klara cirka 70-80 % av det totala uppvärmnings- och varmvattenbehovet. För de resterande 20-30 % behöver man en elpanna eller liknande. 

Vid jämförelse med andra uppvärmningsalternativ så bör ett långsiktigt perspektiv beaktas. Vi konstruerar våra värmepannor för att de under normala förhållanden ska hålla i 25-30 år. Vad är livslängden på en värmepump? Vad som kommer att ske med el och bränslepriser är naturligtvis också viktiga frågor att ställa sig.

I Sverige säljs mer värmepumpar än i övriga Europa. Troligtvis beror detta på Sveriges extremt låga elpriser, jämfört med övriga Europa. Vad blir uppvärmningskostnaden om elpriset ökar till det dubbla, vilket är vad elen kostar i Danmark idag. Regeringen förespråkar ytterligare höjning av skatten på el, för att få ned förbrukningen, vilket också påverkar elpriserna. Tänk även på att man i framtiden förmodligen får betala ett högre pris för el när det är kallt ute och det är då som värmepumpen förbrukar som mest el.

Om man ersätter en värmepanna med värmepump så bör man kontrollera ventilationen. Den uppvärmda skorstenen är nämligen navet i husets befintliga ventilation. När denna inte längre värms upp så måste ventilationen eventuellt ombesörjas via fläktar mm. 

Solfångare 
Solen är en ypperlig källa att ta energin från till vårat uppvärmnings- och varmvattenbehov. Problemet är att vi har minst möjlighet att utnyttja energin när den bäst behövs, det vill säga på vintern och på natten. För att delvis lösa detta så lagras energin i en ackumulatortank, men ytterligare en energigivare som ved eller pellets behövs. 

Till ett normalt hus så monteras 5-7,5 m² solpanel. Panelerna finns oftast att köpa i färdiga sektioner om 2,5 m². En ackumulatortank till en sådan anläggning ska inte vara större än 750 liter. Spiralen som skall avge värmen från solpanelerna sätts så långt ner i tanken som möjlig för att få så låg returtemperatur till solpanelen som möjligt och därmed högsta möjliga verkningsgrad. Varmvattenberedare/varmvattenspiral monteras i toppen. Eventuella elpatronuttag sätts strax under varmvattenberedaren / varmvattenspiralen. Ska en vedpanna kopplas till systemet måste ytterligare minst en tank om 750 liter installeras, se texten om dimensionering mm av vedsystem.

Kaminer 
Olika typer av kaminer och insatser till kakelugnar kan vara ett vettigt alternativ om man har direktverkande el som inte är vattenburen. En kamin kan ersätta upp till 70 % av värmebehovet i ett hus. En pelletskamin är då att föredra tack vare dess möjlighet att variera effekten och att den kan brinna flera dygn utan påfyllning och rengöring. Det vanligaste problemet med pelletskaminer är det höga ljudet från fläkten, vilket kan vara mycket störande.

Var denna information hjälpsam?

2 st
1 st

Du kanske även är intresserad av

2019-03-05

Undvik Dymmeln i veden!

Framtidssäkra din husvärme med en ny vedpanna eller värmepump!

2018-12-05

Vedpannan- klarar även tuffa vintrar

Nu när vintern är i antågande är allt som vanligt. Värmepumpar som tappar effekt med elpatroner som slår till och ökar elförbrukningen. Elpriset går upp och uppvärmningen blir dyrare än nödvändigt.

2018-11-07

Prisvärd uppvärmning och kyla för det stora eller lilla huset!

Luftvärmepumparna MSA innehåller gasen R32 som är mer miljövänlig än andra köldmedier. MSA fungerar både som en sparbössa och ett rejält värmetillskott i ditt hus. Den kan även användas för kyla och finns i 4 storlekar: • 3,5 kW • 5 kW • 7 kw • 9,5 kW

2018-06-04

Sommar!!!

Men lugn det kommer en vinter! Så planera redan nu!

2018-04-23

HS Plus

Välkommen till vår värld av luft/vattenvärmepumpar med nya HS Plus 9-140 kW