Beräkning

Din e-postadress

Avbryt

Ange nuvarande förbrukning

Användning

m3

Pannverkningsgrad
Uppskatta verkningsgraden på nuvarande panna. 80% är ett normalt värde.

Ok, jag fattar

%

Oljepris

kr/m3

Användning
Skriv in aktuell elförbrukning exklusive hushållsel. Gäller endast vattenburen eller direktverkande el. Om beräkning för pelletskamin skall göras måste även förbrukningen för varmvattenproduktion dras av.

Ok, jag fattar

kWh/år

Elpris
Skriv in aktuellt elpris inkl. nätavgift, skatt och moms.

Ok, jag fattar

kr/kWh

Vedförbrukning

m3

Pannverkningsgrad
Uppskatta verkningsgraden på nuvarande panna. 80% är ett normalt värde.

Ok, jag fattar

%

Vedpris

kr/m3

Vedkvalitet
Till hög kvalitet räknas torr vad av hårda träslag så som björk, bok eller ek. Till bra ved räknas torr blandved. Till medelgod kvalitet räknas fuktig ved eller enbart barrved eller övrigt trämaterial.

Ok, jag fattar

Medel Bra Hög

Förbrukning

ton

Pannverkningsgrad
Uppskatta verkningsgraden på nuvarande panna. 80% är ett normalt värde.

Ok, jag fattar

%

Pelletspris

kr/ton