Elda med ved och pellets på ett bekvämare och effektivare sätt

den 28 oktober 2015 13:17

Reportage från Elmia Lantbruksmässa

– Vedeldning har fått ett oförtjänt dåligt rykte i debatten. Mer ved och pellets är tvärtom det bästa en lantbrukare kan göra för ekonomin och miljön.

Det säger Janne Arvidsson på HS Perifal som marknadsför pannor och annan utrustning under namnet Baxi.

Enligt honom har det dåliga ryktet sin grund i gamla pannor som borde ha bytts ut för länge sedan. Ett exempel är Passat-pannan med tillhörande ackumulatortank som var en revolution när den kom på 1970-talet. Några av dem finns fortfarande kvar.

– Den uppmätta effektiviteten var bara 35 procent. En modern vedpanna ligger på 91-93 procent, säger Janne Arvidsson.

Ökad effektivitet betyder inte bara mer värme per kubikmeter ved. Utsläppen av skadliga och för omgivningen obehagliga ämnen är närmast försumbara. Dessutom är ved ett bränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

– En panna som förbrukar 3,5 kubikmeter olja per år släpper ut 270 kg tjära. De bästa vedpannorna släpper bara ut 2 kg, säger Janne Arvidsson.

Idag används olja inom lantbruket mest i torkar för spannmål och liknande. Dessa kan lika gärna drivas med träpellets. På mässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård visade HS Perifal en riktigt bastant pelletsbrännare för ändamålet. Den levererar en megawatt värme.

Ett annat område för energieffektivisering är uppvärmning av lokaler och bostäder. På mässan visade HS Perifal olika kombinationer av vedeldning, värmepump och solpanel.

– Många äldre lantbrukare funderar på att kasta ut vedpannan och ersätta den med en värmepump. Vad många inte tänker på är att värmepumpen förlorar i effektivitet ju kallar det är. När kvicksilvret kryper under -20 grader går anläggningen på 100 procent el, säger Janne Arvidsson.

– Vårt råd är att behålla vedpannan och komplettera med en värmepump. Då eldar man bara med ved när det är som allra kallast och elnätet som mest belastat.

På många gårdar har man en central värmepanna som försörjer flera fastigheter via kulvertar. Här kan man sätta in en ackumulatortank i varje fastighet och leverera högtempererat vatten. Därmed kan man använda en enklare tvårörskulvert och minskar värmeförlusterna, samtidigt som varje hus har ett separat system för värme och varmvatten.

 

Tillbaka till nyheterna