Nyheter

den 5 mars 2019 13:32

Undvik Dymmeln i veden!

Framtidssäkra din husvärme med en ny vedpanna eller värmepump!

Vedeldning i Baxis vedpannor – för dig som vill ha
miljövänlig, kostnadseffektiv och trygg värme.

Vedeldning i vedpanna är ett av de billigaste och mest miljövänliga sätten
som finns att värma upp ett hus. En normalvilla klarar sitt årsvärmebehov
med 20 kubikmeter ved. Med ett pris på cirka 500 kronor per kubik ger det
en total årskostnad runt 10 000 kronor, vilket tål en jämförelse med olja och
el som kostar många tusenlappar mer. Ännu billigare blir vedeldningen
förstås om du har tillgång till egen ved.
Om du kompletterar din anläggning med en luft/vattenvärmepump kan du
spara både tid och pengar genom att elda när det är som kallast och låta
värmepumpen sköta resten.

Visa bifogad fil
den 5 december 2018 10:59

Vedpannan- klarar även tuffa vintrar

Nu när vintern är i antågande är allt som vanligt. Värmepumpar som tappar effekt med elpatroner som slår till och ökar elförbrukningen. Elpriset går upp och uppvärmningen blir dyrare än nödvändigt.

Du vet väl om att en uppvärmningskälla som eldas med biobränsle har samma effekt, oavsett vad det är för temperatur ute. En värmepump däremot förbrukar mer el ju kallare utetemperaturen är. Att komplettera sin värmepump med en ved eller pelletspanna, eller tvärt om, ger en komplett värmeanläggning och en lägre elräkning.

Baxi har lösningar för alla typer av fastigheter när det gäller biobränsle. Vi har även smarta värmepumpar som enkelt kan anslutas till befintliga värmesystem. Passa på att gå in på vår hemsida, www.baxi.se och botanisera bland våra produkter och lösningar. Vi har dessutom öppet alla mellandagarna så du kan enkelt nå oss om du har några frågor.

Titta särskilt på våra vedpannor, vi har fyra olika modeller. Gemensamt för dessa är att de ger dig maximal värme med en riktigt hög verkningsgrad och ett attraktivt pris.

 
Vi vill passa på att önska våra
kunder, samarbetspartners,
leverantörer, grossister och vänner en              
riktigt god jul och ett

VARMT & GÖTT 2019! 
     
        
  

 

Visa bifogad fil
den 7 november 2018 08:19

Prisvärd uppvärmning och kyla för det stora eller lilla huset!

Luftvärmepumparna MSA innehåller gasen R32 som är mer miljövänlig än andra köldmedier. MSA fungerar både som en sparbössa och ett rejält värmetillskott i ditt hus. Den kan även användas för kyla och finns i 4 storlekar: • 3,5 kW • 5 kW • 7 kw • 9,5 kW

Den mindre modellen passar utmärkt i en litet hus eller ett garage. Mellanmodellerna är perfekta till en normal villa och den stora modellen till större lokaler. Förutom att ge värme eller kyla renas luften när värmepumpen är i drift, genom att luften passerar enhetens effektiva luftfilter.
Luften är FRI och FULL av energi!
MSA luftvärmepumpar omvandlar effektivt gratis-
energin i uteluften till skön varm luft inomhus.
Genom att välja till ett WiFi-paket kan du enkelt styra värmepumpen via en app i din smartphone. Det finns även en SMS-modul i de fall WiFi saknas.
Alla värmepumparna är särskilt utvecklade för vårt nordiska klimat, det vill säga de är dimensionerade från början för användning i Skandinavien. Resultatet är produkter som tål den tuffaste nordiska vintern såväl som ett kallt och fuktigt klimat.
Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av installations-material som till exempel vägg-/markstativ, rörpaket, plastkanaler mm.

Bonus Air 12

Nya luft-/vattenvärmepumpen Bonus Air 12 från Invest
Living är en vidareutveckling av den populära Bonus Air 10.
Bonus Air 12 är en mer kompakt och tystare värmepump,
men trots det kraftfullare än Bonus Air 10. En annan nyhet
är färgdisplayen med touchstyrning.

Bonus Air 12 lämpar sig väl för olika inkopplings-principer.
Seriekopplad med befintlig el-, olje- eller vedpanna (flytande
kondensering) och/eller mot en tank (fast kondensering).
Har du redan en vattenburen värmeanläggning kan du
enkelt komplettera med Bonus Air 12.
Vi lämnar en av marknadens sannolikt bästa garantier:
5 år på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktion.
NY TOUCHDISPLAY
Bonus Air 12 levereras med en touchdisplay i färg som
är enkel att använda, med enkla symboler och ett
användarvänligt gränssnitt.
VED, PELLETS ELLER NYINSTALLATION
Bonus Air 12 är specielt framtagen för att docka mot
befintliga system, men det fungerar utmärkt att montera
direkt mot en tank vid en nyinstallation också. Fast eller
flytande kondensering, du väljer.
NORDENANPASSAD
Värmepumpen är utvecklad och testad av Invest Livings
team tillsammans med tekniker från tillverkaren. Alla
komponenter är noggrant utvalda och testade både i
laboratoriemiljö och i strängt nordiskt klimat.

Vi tillhandahåller tillbehör som markstativ, kondensvattentråg

samt installationskit ( flexslangar, cirkulationspump mm )

 

 

Visa bifogad fil
den 4 juni 2018 09:53

Sommar!!!

Men lugn det kommer en vinter! Så planera redan nu!

Det är för sent att börja hugga ved när det blir kallt. Likadant är det med förändringar i sin uppvärmning. Planera nu!!!

Vi bistår med rådgivning, dimensionering och offerter på ved-, pellets- och värmepumpsanläggningar.

Produkter för stora fastigheter

Det finns mycket att fundera på när det är dags att se över sin värmelösning. Vi tror att våra kunder värdesätter den värme-lösning som passar deras individuella förutsättningar bäst.

Vi har därför tagit fram ett flexibelt produktprogram som kan anpassas dels som ett komplement till en befintlig värme-
lösning, men även som en helt egen fullvärdig värmelösning. Vi säljer kompletta pannor med brännare, eller var för sig. Pellets, flis eller oljeeldade, för vattenburna system.

Fastighetsvärmepumpar
Vår nya lösning HS Plus Flex gör att du kan seriekoppla upp till 7 st 20 kW luft/vattenvärmepumpar till din fastighet.

Nedan ser du några exempel på produkter

den 23 april 2018 07:58

HS Plus

Välkommen till vår värld av luft/vattenvärmepumpar med nya HS Plus 9-140 kW

Nu har Baxi tagit steget fullt ut och lanserat ett sortiment luft/vatten-värmepumpar som passar de flesta typer av fastigheter. Vi har lösningar med både monoblock och split-teknik. Antingen med hydrobox (mot ackumulatortank/panna) eller med inomhusmodul.

HS Plus utomhusmodul finns i 4 storlekar mellan 9-20 kW och kan levereras med hydrobox eller inomhusmodul. Finns för både monoblock och split-teknik. Utomhusmodulerna, 20 kW split, kan även seriekopplas upp till 140 kW enligt systemet HS Plus Flex.

 

 

Visa bifogad fil
den 1 december 2017 10:00

Möt vintern med nya luft/vattenvärmepumpen Bonus Air 12

Nya luft-/vattenvärmepumpen Bonus Air 12 från Invest Living är en vidareutveckling av den populära Bonus Air 10. Bonus Air 12 är en mer kompakt och tystare värmepump, men trots det kraftfullare än Bonus Air 10. En annan nyhet är färgdisplayen med touchstyrning.

Bonus Air 12 lämpar sig väl för olika inkopplingsprinciper.
Seriekopplad med befintlig el-, olje- eller
vedpanna (flytande kondensering) och/eller mot en
tank (fast kondensering). Har du redan en vattenburen
anläggning kan du enkelt komplettera med Bonus Air 12.
Vi lämnar en av marknadens sannolikt bästa garantier:
5 år på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktion.

Visa bifogad fil
den 24 november 2017 15:38

Dags att byta vedpanna

STORA UTSLÄPP MED DÅLIG UTRUSTNING Småskalig vedeldning är en viktig del i Sveriges energiförsörjning. Men gamla pannor och felaktig användning har också pekats ut som en stor föroreningskälla. Nu är det hög tid att byta ut gammal och föråldrad teknik.

Det eldas upp mellan sex och sju miljoner kubikmeter ved i svenska småhus årligen. Det motsvarar närmare åtta TWh. 2015 stod vedeldning för 25 procent av all energi som används i landets småhus för uppvärmning och varmvatten. Ved utgör också huvudparten, 75 procent, av småhusens biobränsleanvändning.

Enligt Energimyndighetens statistik minskar antalet vedpannor i småhus ständigt. Nyförsäljningen minskar också, enligt de siffror som rapporteras in av de ledande tillverkarna till Swedish Heating Boilers and Burners Associaton, SBBA. 2016 såldes det knappt 1 000 nya vedpannor i Sverige.

Samtidigt har myndigheterna har konstaterat att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar, och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen. 2013 bedömde Boverket att över hälften av landets vedpannor i småhus inte uppfyllde de gränsvärden som ställdes byggreglerna.

Det pågår dock arbete med att komma tillrätta med utsläppen. Det menar Calle Beckvid, branschansvarig hos SBBA.

Calle BeckvidCalle Beckvid


– Ett exempel är de skärpta kraven för utsläpp från byggnader med fastbränslepannor. De nya strängare kraven trädde ikraft den 1 juli 2017 innebär nya kravnivåer för utsläpp av partiklar, OGC och CO samt verkningsgrad. Kraven är dock riktade mot själva byggnaden och inte pannan, varför det fortfarande går att sälja fastbränslepannor som inte uppfyller kraven enligt BBR.

I Boverkets senaste byggregler, BBR 25, skärptes utsläppskraven på byggnader med fastbränslepannor. Byggnader med manuellt matade pannor med effekt upp till 500 kW får släppa ut högst 60 mg/m³ partiklar, 30 mg/m³ organiska gasformiga föreningar (OGC) och högst 700 mg/ m³ kolmonoxid (CO). För automatiskt matade pannor är kraven något högre. BBR 25 har även krav på att verkningsgraden vid nominell effekt inte får vara lägre än 87 procent för fastbränslepannor med en effekt mindre än 100 kW och inte lägre än 89 procent för fastbränslepannor med en effekt 100–500 kW.

Boverket menar också att det finns en stor begagnatmarknad för vedpannor. Och på debattplats här i VVS-Forum har branschföreträdare påpekat att pannor och kaminer har lång livslängd och att utbyteshastigheten av föråldrad teknik därför är mycket långsam. Dessutom är kontrollen av att utbytt utrustning inte säljs vidare och installeras igen näst intill obefintlig.

Branschföreträdarna föreslår bland annat att det införs en åldersgräns för användning av utrustning som inte uppfyller grundläggande miljökrav, att det görs en informationskampanj för att öka kunskapen om eldning och att sotningsväsendets återkommande ”brandskyddskontroll” används också till uppföljning av miljöpåverkan. Ett annat förslag är att införa en skrotningspremie.

Från och med första april ska nya pannor för fasta bränslen, exempelvis ved, pellets och briketter, ha energimärkning. Kravet på energimärkning gäller nya fastbränslepannor som ger värmeeffekt upp till och med 70 kW, alltså främst villapannor. Tanken med denna energimärkning är att det ska bli lättare för konsumenter att göra energismarta val.

2020 kommer energimärkningen att kompletteras med ekodesignkrav på effektivitet och luftreningsteknik, liknande våra BBR-krav. Kraven kommer däremot att ställas direkt på pannorna.

Källa: VVS Forum 11/2017

den 31 oktober 2017 14:32

Nyhet November 2017

Luft-/luftvärmepumpar från Invest Living

Våra nya värmepumpar från Invest Living passar överallt! Basic 3 är en prisvärd instegsmodell som passar i sommar-stugan, attefallshuset eller garaget. Modellerna Room 5 och Mood 6 passar i vardagsrummet eller den större villan. Det attraktiva priset kombinerat med stilren form och stor värmekapacitet gör dessa modeller till ett riktigt bra val.

 

Fjärrstyr via WiFi
Styr din värmepump via WiFi. Vårt senaste WiFi-Interface med styrning via app, gör det möjligt att styra din värmepump, oavsett om du är på resande fot eller hemma i soffan!

Nordisk design
Teknologin med så kallad inverterstyrd kompressor anpassar effekten efter husets värmebehov och ger effektiv drift i vårt kalla och fuktiga nordiska klimat. Speciellt framtagen och anpassad för vårt nordiska klimat.

Klimatsmart - Lönsam
När du nu uppdaterar ditt värmesystem med en värmepump från Invest Living bidrar du även till en god gärning för miljön.

Visa bifogad fil
den 4 oktober 2017 15:37

Oktoberkampanj

3 värmekällor under 100.000 Kr -Billigare än Bergvärme.

VÄLKOMNA VINTERN MED ÅRETS
HETASTE UPPVÄRMNINGSKAMPANJ!

En komplett värmelösning som innehåller
vedpanna, 2 st 500 l ackumulatortankar
(varav 1 med 120 l varmvattenberedare),
1 st elpatron, laddpaket samt luft-/vattenvärmepump
med installationskit.
Allt detta för under 100 000 kr inkl moms!

* Priset gäller tom 2017-10-31. Visst installationsmaterial
tillkommer. Beställs hos VVS-installatör.

Visa bifogad fil
den 1 september 2017 11:54

Tokkampanjer

Septemberkampanjer Pelletspannor. TPK vv HS20 marknadens mest effektiva pelletspanna! Den tolkningen gjorde Aftonbladet efter Energimyndighetens test hösten 2014. Sedan dess har vi vidareutvecklat pannan med en effektivare förbränning och ökat pannverkningsgraden från 90% till 92%!!! Pannan har inbyggd varmvattenberedning och dubbla elpatronuttag. Den levereras med pelletsbrännare (HS20), draglucka, shuntventil och rökrör. TPK vv - panna utan brännare Ett alternativ till de kunder som vill behålla sin pelletsbrännare. Pannan fungerar utmärkt till alla sk. framåtbrinnande pelletsbrännare. Pannan har spaksotning. Man bara drar i en spak några gånger så är pannan ren från sot i konvektionspartiet. Detta ger en effektiv panna året runt! Pannan har inbyggd varmvattenberedning och dubbla elpatronuttag. Den levereras med draglucka, shuntventil och rökrör. Att koppla pannan mot ackumulatortank är inte nödvändigt.

 

 

 

 

Kampanj #1

Artikelnr: 170901

Vid beställning under september ingår utan kostnad:

Pelletsskruv 1,7 meter, Elpatron 6kW,

shuntautomatik ESBE CRB 122 Wireless

och en blandningsventil. Värde totalt: 9.000:-

Dessutom fyra pallar pellets från Stora Enso

fritt levererat. Värde totalt: 8.000:-

 Gäller tom 2017-09-30

Kampanj #2

 Artikelnr: 170902

Vid beställning under september ingår utan kostnad:

Elpatron 6kW och en Shuntautomatik ESBE CRB 122

Wireless och en blandningsventil. Värde totalt: 6.000:-

Dessutom två pallar pellets från Stora Enso

fritt levererat. Värde totalt: 4.000:-

 Gäller tom 2017-09-30.

Visa bifogad fil
den 22 mars 2017 13:05

"Dags att skrota gamla vedpannor"

"Dags att skrota gamla vedpannor" KOLDIOXIDDEBATT OM BIOENERGINS ROLL Bengt-Erik Löfgren, Jan-Olof Dalenbäck och Gustav Melin tycker det finns anledning att ifrågasätta den rapport som hävdar att bioenergin inte är koldioxidneutral. Att vedeldning med gammal dålig utrustning kan orsaka stora utsläpp av hälsovådliga partiklar (skadlig rök, sot), och att felaktig hantering med fuktigt bränsle förstärker problemen, har varit väl känt under många år. Nu har den bilden återigen bekräftats i en mer detaljerad forskningsrapport som dessutom säger att problemen kan vara större än vi tidigare räknat med. I den rapport, Forskning för renare luft, som forskarna vid SCAC - Swedish Clean Air and Climate Research Program presenterade i februari flaggas för att vedeldningens bidrag troligen är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Forskarna beräknar att uppemot 1 000 förtida dödsfall i Sverige kan orsakas av partikelutsläpp från dålig vedeldning.

Även om det finns anledning att ifrågasätta att forskarna i rapporten inte gör tydlig skillnad på utsläppen från ny och gammal teknik så delar vi slutsatsen att utsläpp och hälsoeffekter från föråldrad vedeldningsteknik är betydande och att samhället därför borde vidta åtgärder för att öka utbytestakten av gammal teknik och förhindra att begagnade gamla pannor och undermålig teknik återinstalleras via en andrahandsmarknad.

Forskningen visar nämligen också på det faktum att nästan alla utsläpp från vedeldning härstammar från felaktig vedeldning i gamla undermåliga produkter. Dessa resultat finns väl dokumenterat via oberoende tester hos olika testinstitut. Om vi exempelvis byter en gammal vedpanna mot en ny modern ved-, flis eller pelletspanna kan vi enligt tester hos bl a RISE (Research Institutes of Sweden, f d SP i Borås) räkna med att vi minskar utsläppen oförbrända kolväten med minst 95 % och utsläppen av partiklar med omkring 85 %.

Pannor och kaminer har lång livslängd. Utbyteshastigheten av föråldrad teknik är därför mycket långsam, och kontrollen av att utbytt utrustning inte säljs vidare och återinstalleras är näst intill obefintlig. Trots att vi har haft ”miljökrav” i Boverkets Byggregler sedan 1980-talet mer än hälften av alla vedpannor som sotas i Sverige, enligt MSB:s statistik (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) på teknik som inte ens uppfyller de mest grundläggande miljökraven.

Därför behöver vi fokusera på rätt problemområde. Det är inte den moderna ved-, flis och pelletseldningen som är problemet. Inte heller de nya ”rent-brinnande” vedkaminer som tillverkas idag. Modern förbränningsteknik är dessutom mer förlåtande mot eldarens misstag. Det är med andra ord klarlagt att det är den gamla föråldrade tekniken som orsakar de mesta av utsläppen. Många förtida dödsfall skulle kunna undvikas, om samhället fokuserade på att byta ut den gamla tekniken mot ny teknik.

Eftersom vi, via sotningsväsendet, i stort sett vet exakt var utsläppen sker borde det med ganska enkla åtgärder, vara möjligt att reducera utsläppen till acceptabla nivåer. Därför är det anmärkningsvärt att samhället inte vidtar åtgärder för att minska riskerna. Detta inte minst om man jämför riskerna med vedeldning med satsningen ”nollvisionen” inom trafiken. Antalet personer som dör i trafiken har under de senaste åren pendlat mellan 260 och 270.

Vårt gemensamma förslag till våra beslutsfattare är följande:

  • Sätt en ”åldersgräns”(t ex 25 år) för användandet av utrustning som inte uppfyller grundläggande miljökrav.
  • Genom att utvidga sotningsväsendets återkommande ”brandskyddskontroll” till att omfatta uppföljning av både brandsäkerhet och miljö, kan vi på ett relativt enkelt sätt identifiera- och även åtgärda problemen med dålig vedeldning. Här krävs det dock ett bemyndigande av myndigheterna.
  • För att påskynda utbytet av gammal teknik till nya modern förbränningsteknik, och samtidigt minska de ekonomiska konsekvenserna av ett ”förtida utbyte”, så föreslår vi införandet av en skrotningspremie. Självfallet också med krav om ett skrotningsintyg, för att minska risken för att gammal teknik återuppstår via andrahandsmarknader.
  • Genomföra en riksomfattande informationskampanj för att öka användarnas kunskaper om hur man eldar och samtidigt förklara förnybar energis positiva tilläggsvärden. Detta för att öka användarnas motivation att byta ut gammal och dålig teknik.

 

Vi menar samtidigt att det är viktigt att skrotningspremien är kopplad till installation av modern utrustning, dvs den ska bara betalas ut om man installerar en modern ved- eller pelletspanna. Annars är en stor risk att det blir det en premie för att installera mer elbaserad värme, vilket ytterligare skulle öka effekt-obalansen kalla vinterdagar. En obalans som även uppmärksammats av såväl Energikommissionen som Miljömålsberedningen.

Skribenter: Bengt- Erik Löfgren, PelletsFörbundet, Jan- Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi och  Gustav Melin, Svebio.

den 29 juni 2016 09:59

Kommer gamla vedpannor äntligen förbjudas?

Boverket skärper kraven i BBR och förslag från branschorganisationerna.

Boverket skärper miljökraven i BBR. I sin konsekvensanalys konstaterar Boverket glädjande nog att småskalig vedeldning har varit och är en viktig del i vår energiförsörjning. Men man betonar samtidigt att luftföroreningarna från att utsläppen från småskalig vedeldning är ett problem i hela Europa och har en betydande hälsopåverkan.

Boverket konstaterar: Trots att vi har kunskapen, att mycket lite har hänt när det gäller att komma till rätta med den stora andelen gamla vedpannor (55 %) som ännu används. Och inte minst att begränsa möjligheterna att köpa, installera och använda även begagnad utrustning som inte uppfyller dagen krav. I sin konsekvensutredning kring de skärpta utsläppskraven i BBR pekar Boverket på att skärpningen här endast har en begränsad effekt på den totala mängden utsläpp från småskalig vedeldning, eftersom det befintliga beståndet inte berörs av en sådan ändring. Boverket konstaterar att skärpta utsläppskrav bör kombineras med andra åtgärder för att öka utbytestakten till produkter med bättre prestanda. I annat fall kommer det att dröja länge innan utsläpp från småskalig fastbränsleeldning sjunker påtagligt.

Förslag från branschen:

SBBA: (Panntilverkarna) Förslag om att samhället borde överväga införandet av en ”skrotningspremie” för att påskynda utbytestakten av gammal teknik och samtidigt få bort dessa gamla pannor från andrahandsmarknaden. Miljö- och hälsovinsterna för samhället skulle bli stora och vi skulle möjligen kunna slippa diskussionerna kring bioenergins negativa hälsoeffekter.

PelletsFörbundet har lagt förslaget att Boverket tillsammans med andra myndigheter som Energimyndigheten och Naturvårdsverket söker hitta alternativ som ger tvingande krav med innebörden att pannor som inte uppfyller gällande krav och som exempelvis är äldre än 25 år skall kunna beläggas med nyttjandeförbud. Uppföljningen av detta skulle kunna ske, för att avlasta kommunerna, genom att bemyndiga sotningsväsendet att i samband med brandskyddskontrollen även bedöma huruvida utrustningen uppfyller kraven. Alternativt kan en obligatorisk pannkontroll, kopplad till kraven och liknande den som finns i bl a Tyskland, kunna tillämpas.  

den 28 oktober 2015 13:17

Elda med ved och pellets på ett bekvämare och effektivare sätt

Reportage från Elmia Lantbruksmässa

– Vedeldning har fått ett oförtjänt dåligt rykte i debatten. Mer ved och pellets är tvärtom det bästa en lantbrukare kan göra för ekonomin och miljön.

Det säger Janne Arvidsson på HS Perifal som marknadsför pannor och annan utrustning under namnet Baxi.

Enligt honom har det dåliga ryktet sin grund i gamla pannor som borde ha bytts ut för länge sedan. Ett exempel är Passat-pannan med tillhörande ackumulatortank som var en revolution när den kom på 1970-talet. Några av dem finns fortfarande kvar.

– Den uppmätta effektiviteten var bara 35 procent. En modern vedpanna ligger på 91-93 procent, säger Janne Arvidsson.

Ökad effektivitet betyder inte bara mer värme per kubikmeter ved. Utsläppen av skadliga och för omgivningen obehagliga ämnen är närmast försumbara. Dessutom är ved ett bränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

– En panna som förbrukar 3,5 kubikmeter olja per år släpper ut 270 kg tjära. De bästa vedpannorna släpper bara ut 2 kg, säger Janne Arvidsson.

Idag används olja inom lantbruket mest i torkar för spannmål och liknande. Dessa kan lika gärna drivas med träpellets. På mässan Elmia Lantbruk Djur & Inomgård visade HS Perifal en riktigt bastant pelletsbrännare för ändamålet. Den levererar en megawatt värme.

Ett annat område för energieffektivisering är uppvärmning av lokaler och bostäder. På mässan visade HS Perifal olika kombinationer av vedeldning, värmepump och solpanel.

– Många äldre lantbrukare funderar på att kasta ut vedpannan och ersätta den med en värmepump. Vad många inte tänker på är att värmepumpen förlorar i effektivitet ju kallar det är. När kvicksilvret kryper under -20 grader går anläggningen på 100 procent el, säger Janne Arvidsson.

– Vårt råd är att behålla vedpannan och komplettera med en värmepump. Då eldar man bara med ved när det är som allra kallast och elnätet som mest belastat.

På många gårdar har man en central värmepanna som försörjer flera fastigheter via kulvertar. Här kan man sätta in en ackumulatortank i varje fastighet och leverera högtempererat vatten. Därmed kan man använda en enklare tvårörskulvert och minskar värmeförlusterna, samtidigt som varje hus har ett separat system för värme och varmvatten.

 

den 25 september 2015 09:00

Årtiondets största nyhet från BAXI

Marknadens mest prisvärda och miljövänliga vedpanna. Välkommen att upptäcka framtidens vedpanna tillsammans med vår erfarna och kunniga personal.

Vedpannor med den
senaste framtidssäkrade
miljötekniken

Våra nya Excellentpannor är en serie exklusiva vedpannor
med den allra senaste framtidssäkrade miljötekniken.
De har en nyutvecklad keramik som hjälper till att hålla en
hög verkningsgrad (91,6-93,8%beroende på modell).
Alla modellerna är utrustade med smart styrning som
standard. Excellent levereras även i lambdamodeller med många möjligheter.
Lambdastyrningen ger låga värden på utsläppen (se tabell på baksidan).
Installerar du en panna utan lambdastyrning kan det även eftermonteras i framtiden.

För att underlätta handhavandet är pannan utrustad med
spaksotning vilket innebär att pannan sotas framifrån
genom att man drar i en spak. Man behöver normalt inte
sota pannans konvektionstuber.

Vedpannorna har en robust konstruktion med rejäl
isolering och är konstruerade så att man med ett enkelt handgrepp kan utrusta dem
med pelletsbrännare.

Kontakta oss för mer information och offert.

Läs mer om vår nya vedpanna Excellent på www.baxi.se

den 30 juni 2015 11:30

Luftvärmepumpar för vårt nordiskt klimat

Invest Living kombinerar hög energieffektivitet med kvalitet och design, en allsidig sparbössa för din villa. Deras luftvärmepumpar kombinerar en mycket bra energiprestanda med de vanligaste och viktigaste funktionerna och är utvecklad specifikt för vårt nordiska klimat. Perfekt för allt från sommarstugan till den mindre och mellanstora villan. Här får du sannolikt en av marknadens mest prisvärda värmepumpar!

Invest Living Main 4.5 (4,5 kW), rek. pris 7 995 kr inkl moms
Mellanmodellen, priset till trots, innehåller den allra senaste inverterteknologin och en rad användbara funktioner. Den stilrena innedelen har en diskret integrerad temperatur-angivelse och är utformad för att smälta in i din hem. Main 4.5 har ett effektivt luftfilter och bidrar därmed till ett fräscht inomhusklimat. Main 4.5 kan med en kompletterande enhet dessutom enkelt fjärrstyras genom en app i din smarta mobiltelefon. Med detta kan du även fjärrövervaka temperaturen i ditt hem eller fritidshus. Investera i ditt boende - lönsamt och klimatsmart.

Våra andra modeller:

  •          Invest Living New Basic (3,5 kW), rek. pris 6 495 kr inkl moms
  •          Invest Living Major 6.5 (5,9 kW), rek. pris 9 995 kr inkl moms

 

Läs mer om våra luftvärmepumpar på www.baxi.se

den 23 juni 2015 15:59

Ny smart pelletsbrännare med inbyggd internskruv.

En helautomatisk pelletsbrännare som utformats för att värma både små och medelstora hus.

 

Baxi HSPB 20-30 kW är en helautomatisk pelletsbrännare som klarar alla former av pelletsförråd och skruvlängder tack vare sin internskruv. HSPB lämpar sig lika bra i nyinstallation som utbytesbrännare mot befintliga pannor och bulkförråd eller veckoförråd.

Själva brännaren är förberedd för tryckluftsotning och har inbyggd undertrycksstyrning. Brännaren har inbyggd batteribackup vilket gör att den inte tappar inställningar vid ett eventuellt strömavbrott.

Läs mer om Baxi HSPB 20-30 kW pelletsbrännaren HÄR

den 2 april 2015 09:36

Komplett uppvärmning av din fastighet med ved och luft-/vattenvärmepump

Baxi ger dig nu en unik möjlighet att byta din värmelösning till en helt ny anläggning till ett mycket attraktivt pris.

Bonus Air 10 är tillverkad med den senaste teknologin i de mekaniska komponenterna. Den har även ett sofistikerat programstyrt optimeringssystem för bästa prestanda. Denna kombination ger ett effektivt uppvärmningssystem med en värmefaktor upp till 4,52.

Bonus Air 10 är byggd för lång livslängd och säker drift. Alla värmepumpar med dess komponenter är testade innan de lämnar fabriken och de är förprogrammerade för snabb och säker installation.

Att kombinera luft/vatten med exempelvis ved eller pellets kan göra dig till en vinnare. Att enbart elda när det är som kallast, minskar din års-arbetsinsats samtidigt som du inte nyttjar el när den är som mest värdefull. 

Framtidens eltariffer kan ju komma att öka med köldkurvan.

 

Du som redan har en fungerande värme-anläggning kan enkelt komplettera med Bonus Air 10.

Bonus Air 10 är enkel att installera mot alla vattenburna värme-system. Detta gör att du kan behålla din befintliga panna både som backup eller som komplement. Det gör också installationen enkel och prisvärd då du inte behöver göra några större ingrepp i din värmeanläggning.

Det bästa av två världar
Att kombinera luft/vatten med exempelvis ved eller pellets kan göra dig till en vinnare. Att enbart elda när det är som kallast, minskar din års-arbetsinsats samtidigt som du inte nyttjar el när den är som mest värdefull. Framtiden eltariffer kan ju komma att öka med köldkurvan. 

I de fall då fastigheten saknar värmepanna eller ackumulatortank kan man installera Baxi tekniktank. Denna tank har garderobsmått och kan förutom Bonus Air 10 även anslutas mot t e x vattenmantlad pelletskamin och/eller solvärme.

Som vedeldare kan du minska ditt vedbehov helt eller delvis. De som eldar några kubikmeter ved när det är som kallast och låter värmepumpen sköta driften övriga året kan vara en vinnare i framtiden.

Har du ackumulatortank - behåll den! 
Har du enbart en panna - behåll den!

Visa bifogad fil
den 1 april 2015 08:50

Bergvärmeepoken närmar sig sitt slut. 31 december 2016 är sista dagen det är tillåtet att installera bergvärme.

Efter att ha mätt upp alarmerande låga värden på grundvattentemperaturen på flera orter i Sverige meddelade idag Energimyndigheten att det inte får installeras fler bergvärmepumpar efter den sista december 2016.

Det drastiska beslutet togs tidigt på morgonen idag eftersom att temperaturen nått kritiska nivåer på flera håll. Om vi fortsätter att kyla av grundvattnet för att värma våra fastigheter finns det risk för en ny istid kan man läsa på Energimyndighetens hemsida.

Det är väldigt ovanligt att vi tar så drastiska beslut, men med tanke på resultatet av våra mätningar var det dags att ta ett beslut innan det är för sent, skriver de vidare. Vi vill inte ställa till det för dem som redan har beställt eller är på gång att beställa sin bergvärmelösning. Säljstopp blir den sista juni 2016 så att det finns 6 månaders möjlighet till installation.

 

Svenska Bioenergiföreningen välkomnar beslutet och jublar över att det äntligen har tagits. Det hjälper ju våra medlemmar att sälja sina miljövänliga lösningar som inte påverkar grundvattnet, kan man läsa i pressmeddelandet på deras hemsida.

 

 

 

 

I dag är det 1 april!

Vi på Baxi önskar dig en "lurig" och skojfrisk 1 april och en efterföljande skön avkopplande påskhelg.

den 11 mars 2015 09:56

Luft/vattenvärmepump Bonus Air 10

Bonus Air 10 är utvecklad och testad i Norrland under strängt klimat i 5 års tid. Bonus Air 10 har en nominell maximal uteffekt på 10 kW och täcker de flesta fastigheter från 80-200 m².

Bonus Air 10 är tillverkad med den senaste
teknologin i de mekaniska komponenterna. Den har
även ett sofistikerat programstyrt optimeringssystem
för bästa prestanda. Denna kombination ger ett
effektivt uppvärmningssystem med en värmefaktor
upp till 4,52. Bonus Air 10 är byggd för lång livslängd och säker drift.

Alla värmepumpar med dess komponenter är
testade innan de lämnar fabriken och de är
förprogrammerade för snabb och säker installation.

Värmepumpen är konstruerad som en så kallad
MonoBlock. Detta innebär att alla komponenter är
inbyggda i utedelen. Detta gör den mycket enkelt
att installera utan krav på en certifierad kyltekniker.

Alla komponenter till Bonus Air 10 har långtidstestats vid test och utveklingscenter i Kiruna.
Vi lämnar sannolikt en av marknadens bästa garantier. Det förutsätter dock en lagenlig och dokumenterad installation: 10 år på kompressor och 3 år på värmepumpsfunktionen.

Läs mer om Bonus Air 10 HÄR

den 19 februari 2015 14:40

Vedpannor då och nu

Vedeldning i moderna vedpannor - positivt för alla!

Vedeldning dödar?

Text Bengt Erik Löfgren ÄFAB

I denna kortis vill jag sätta fokus på att vi i Sverige gärna  lyfter fram svårigheter och problem snarare än att fokusera på möjligheterna.  Senast i veckan som gick presenterade IVL och Umeå Universitet en rapport som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Rapporten inleds positivt med orden Sweden is  one of  the countries in Europe which experiences  the lowest concentrations of air pollutants in urban areas,  och konstaterar vidare att exponeringen både för partiklar (PM) och kvävedioxid (NO2) har minskat sedan föregående beräkning genomfördes.

 

Ingen - inte ens forskarna själva - verkar dock göra någon skillnad på gammal teknik och ny teknik när det gäller vedeldning. Detta blir det extra olyckligt då man i denna rapport presenterar att landets vedeldning bidrar till ungefär 1 000  förtida dödsfall i Sverige, och media hakar som vanligt snällt på och målar upp detta i braskande rubriker. Vedeldning dödar! Så är det bara.

Detta betyder naturligtvis inte att IVL:s uppskattning av antalet  förtida dödsfall från vedeldning behöver vara felaktig. Ofullständig förbränning ger partiklar och hälsofarliga emissioner. Men att därifrån dra slutsatsen att  all vedeldning skulle vara hälsovådlig menar jag att inte är relevant. En enda gammal vedpanna som saknar miljöprestanda och som kanske även eldas utan att vara ansluten till en ackumulatortank kan i partikelutsläpp och emissioner av oförbrända och hälsovådliga ämnen motsvara utsläppen från både 400 och 500 moderna vedpannor. Det borde alltså inte vara den moderna tekniken som orsakar problemen, utan snarare den gamla föråldrade tekniken, vilket för övrigt även författarna i rapporten påpekar.

 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som redovisar sotningsväsendets statistik, så sotades det i Sverige 2013 209 211 vedpannor. Av dessa var 115 744 st (55 %) gamla omoderna pannor. Till dessa vedeldare skall vi även lägga alla de 1 735 291 braskaminer som sotades 2013. Totalt har antalet sotade vedpannor sedan 2010 minskat med ungefär 10 000 pannor, medan antalet kaminer ökat med 73 000 stycken.

Men har det blivit bättre eller sämre? 2010 uppfyllde 43 % av vedpannorna gällande miljökrav, och fem år senare var den andelen 45 %. Men det finns även regioner i landet där procentandelen gamla vedpannor till och med ökar i stället för att minska. Att bidraget från ett ökande antal vedkaminer inte syns i emissionerna skulle i detta sammanhang kunna tolkas som att dessa kaminer inte används speciellt mycket och/eller att också de nya kaminerna har betydligt bättre prestanda än gammal teknik.

 

De seriösa bioenergiföretagen har tjatat på våra politiker och på Boverket i mer än 15 år för att få till en lagstiftning som begränsar användandet av gamla pannor med föråldrad teknik.  Om visst har vi fått ett visst gehör. I miljöbalken till exempel, där praxis nu verkar vara att man får begränsningar i nyttjanderätten om man inte uppfyller kraven i BBR. Med det måste i så fall föregås av en anmälan om klagomål från nån  granne etc, Trots att BBR:s miljökrav numera gäller även utanför tätort så existerar i praktiken knappast någon som helst kontroll som stoppar nyinstallation av pannor med gammal och föråldrad teknik. Eftersom ett pannbyte dessutom är undantaget bygglovplikten är det i praktiken idag mer eller mindre helt riskfritt att installera vilken utrustning som helst.

 

Om inte våra myndigheter tar frågan på allvar kommer det att ta lång tid innan vi blir av med problemen som leder till dessa negativa skriverier. Som vanligt får då våra seriösa leverantörer av vedpannor "klä skott" för oseriösa importörer av gammal teknik samt för ett uråldrigt pannbestånd i landet. Dessutom får våra 90 000 stycken vedeldare som investerat i moderna pannor gå omkring och kanske skämmas för att man eldar med ved istället för att vara stolta miljökramare!

 

Om våra politiker och myndigheter kunde fokusera på att få bort dessa gamla dåliga anläggningar och ersätta dessa med modern ved- och pelletsteknik så skulle halterna av skadliga emissioner från vedeldningen i stort sett kunna försvinna. Samtidigt som vi alla kunde dra nytta av de arbetstillfällen och klimatfördelar som bioenergin som energibärare ger. Bioenergiföretagens branschorganisation SBBA menar till exempel att om skärpta krav ska få genomslag i form av minskade utsläpp krävs att konsumenterna verklingen efterfrågar de nya effektiva produkterna och föreslår att myndigheterna inför en  skrotningspremie för att få bort gamla pannor. Skillnaderna i utsläpp mellan äldre omoderna pannor och en panna som uppfyller de nya hårt ställda kraven är enorm.

 

Resultaten från  IVL:s studie påpekar att negativa hälsoeffekter relaterade till höga nivåer av partiklar, kan värderas till årliga samhällsekonomiska kostnader motsvarande ca 35 miljarder svenska kronor. I en alternativ analys studerades effekter av en hypotetisk storskalig introduktion av elbilar i Stockholms-, Göteborgs-, och Malmöregionerna. Resultaten indikerade att kostnaderna för att introducera ungefär 10 % elbilar, till ungefär 13- 18 %, skulle kunna motiveras endast av denna åtgärds påverkan på luftföroreningsrelaterade hälsoeffekter år 2010.

 

Vad skulle då åtgärder som till exempel halverade antalet "dåliga vedpannor" kunna betyda? Men det är klart, det är betydligt sexigare att tala om elbilar även om dessa på marginalen skulle köras på smutsig kolkraft. Intresset, kunskapen och möjligheterna runt bioenergi hos våra myndigheter och forskare är med andra ord inte alltid den bästa.